Scurta prezentare

Departamentul de Sisteme Informatice şi Comunicaţii digitale (DSICD) din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara are ca obiective:

Implementarea strategiei de dezvoltare permanentă, coerentă şi unitară a infrastructurii pentru tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (ICT) din Universitatea de Vest din Timişoara, care să susţină performanţa şi excelenţa în activitatea academică şi de cercetare din universitate;

Implementarea unui sistem informatic integrat de gestionare a procesului educaţional, vizând automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice din facultăţile şi departamentele UVT;

Asigurarea unor comunicaţii performante printr-un acces fiabil la serviciile Internet pentru toate cadrele didactice, studenţii şi personalul UVT şi o continuă modernizare a facilităţilor Internet şi Intranet oferite de reţeaua de comunicaţii digitale a UVT – UVTNet;

Oferirea de facilităţi ICT (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) performante pentru studenţii, cadrele didactice şi angajaţii UVT referitoare la accesul, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor relevante pentru fiecare categorie de utilizatori din UVT;

Oferirea de servicii electronice accesibile şi eficiente de informare a comunităţii publice, asupra programelor academice şi a facilităţilor educaţionale ale UVT.

Taxe

Proiecte/Activitati

Tutoriale

Telefoane